فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بشرویه خبر داد
فرمانده انتظامی شهرستان بشرویه از توقیف یک دستگاه وانت پیکان حامل 20 کیلو و 260 گرم تریاک خبر داد .
اشتراک در کشف مواد مخدر؛سوداگران مرگ