در خطبه های نماز جمعه بشرویه عنوان شد:
حجت الاسلام سید محمد معلمی امام جمعه بشرویه در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت :هر چند اقدام به جا و شایسته شورای عالی امنیت ملی ایران و مقام عالی اجرایی کشور در پاسخ به عهد شکنی های اروپایی ها قابل تقدیر است؛ ولی باید این اقدام همزمان با خروج آمریکایتروریست از برجام انجام می شد؛ تا این همه عقب ماندگی برای کشور به وجود نمی‌آمد .
اشتراک در پرداخت زکات