جمعه 16 فروردین98
وزیر کشور:آمادگی دولت برای پرداخت اجاره بها /وزیر راه:دو تصمیم ویژه دولت برای مناطق سیل‌زده
اشتراک در وزیر کشور