در خطبه های نماز جمعه عنوان شد
حجه الاسلام سید محمد معلمی امام جمعه بشرویه گفت:بهترین دوست انسان خداوند است/نمازجمعه مهمترین پایگاه اجتماعی_سیاسی و فرهنگی است
اشتراک در نماز جمعه