در این شب بزرگ مومنان فریاد " العفو " را به بیکران می رساند و با گفتن سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب،امیدوار به عفو و بخشش پروردگار خود اشک بندگی فرو می ریزند.
اشتراک در مکان های مذهبی شهرستان بشرویه