تقدیر و تشکر :
"فرح بخش ثانی " : شهادت بالاترین فضیلیتی است که خداوند این ارمغان آسمانی را به پاک ترین جهادگران در راه خویش عطا می فرماید.
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بشرویه از حضور بی نظیر و حماسی مردم شهید پرور این شهرستان در دومین کنگره شهدای این شهرستان تقدیر کرد.
فرمانده سپاه شهرستان بشرویه اعلام کرد :
فرمانده سپاه بشرویه گفت: مراسم بدرقه دو شهید گمنام روز سه شنبه بیست هفتم مردادماه ساعت هشت و نیم صبح از محل ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران بشرویه به سمت شهر ارسک آغاز خواهد شد
اشتراک در فرح بخش ثانی