فرمانده سپاه بشرویه خبرداد:
در فصل تابستان شمار قابل توجهی از دانش اموزان نیز با ثبت نام در طرح های متنوع بسیج، بویژه طرح هجرت 3 علاوه بر حرفه آموزی و کار گروهی، روزهای بانشاطی را در کنار دوستان خود می گذرانند.
فرمانده سپاه بشرویه در اختتامیه طرح هجرت3 خبر داد:
فرمانده سپاه بشرویه گفت: تعداد 102 جهادگر در 16 عرصه اعم از آموزش و پرورش، اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری ، هلال احمر و امور مساجد در زمینه های نقاشی، به سازی فضا و زیبا سازی فعالیت داشتند.
اشتراک در طرح هجرت3