شب قدر با تمام عظمتش رسید و مردم مومن و روزدار شهرستان بشرویه ، با دست هایی حاجتمند و دل هایی پر از استغفار و توبه به میزبانی این شب بزرگ رفتند.
مراسم احیای شب های قدر در مکان های مذهبی شهرستان بشرویه برگزار شد، شبی که به نام قدر نام گرفته و فضیلتش از هزاران شب برتر است میزبان هزاران بنده خداجویی و دلداده بود.
اشتراک در شب قدر بشرویه