بازنشر /چند رسانه ای پیام بشرویه:
پیام بشرویه، به مناسبت گرامیداشت روز پدر و خجسته میلاد حضرت علی (ع) این ویدئوی خبری را تقدیم تمام پدران کشورم و شهرستان بشرویه می کند.
به مناسبت روز پدر:
دوچرخه سواران مسیر ورزشگاه تختی، میدان شهدا، میدان بسیج وگلزار شهدای شهرستان بشرویه به طول 4 کیلومتر را رکاب زدند.
این اقدامات در حالی صورت می گیرد که بر طبق مصوبات عالیترین نهادهای امنیتی و قضایی در کشور تبلیغ در جهت حمایت از آمران آشوبها و هرج و مرج های سال ۸۸ از مصادیق نقض قانون بوده و جرم محسوب می شود.
امسال هدیه روز پدر را از همان فروشگاه مورد علاقه خود بخرید . فاصله سنی خودتان با پدرتان را فراموش کنید و...
اشتراک در روز پدر