پیام بشرویه گزارش می دهد:
آیا این خواسته قانونی مردم بشرویه و جاده که مردم باجان دل پای کار آمده اند و حتی اخذ قانونی مجوز این پروژه در چند روز اخیر طی طوماری به امضا بسیاری از مردم رسیده ، میزبان وزیر راه و شهرسازی خواهد بود؟؟
پیام بشرویه گزارش می دهد:
بر اساس ارزیابی ها و مطالبات هر شهرستانی، فهرستی از پروژه های اولویت دار شهرستان ها تعریف شده و بر طبق آن و دفاعیه نمایندگان از حقوق مردم، اعتباراتی بالغ بر 240 میلیارد تومان در این سفر به استان اختصاص یافت که در مدت زمان سال 94 و 95 قابل جذب خواهد بود.
رئیس اداره راه و شهرسازی بشرویه در گفتگو با پیام بشرویه :
رئیس اداره راه و شهرسازی بشرویه گفت: احداث کمربندی جدید برای بشرویه را ضروری دانست و گفت:به دلیل گستردگی شهر نشینی در بشرویه کمبربند موجود به شهر متصل شده و طرح کمربندی جدید به طول 13 کیلومتر پیشنهاد شده است
اشتراک در راه های بشرویه