پیش از ظهر امروز برگزار شد
مراسم راهپیمایی با شکوه روز قدس همزمان با سایر شهرهای میهن اسلامی پیش از ظهر امروز در شهر بشرویه برگزار شد
اشتراک در راهپیمایی