فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بشرویه از حضور بی نظیر و حماسی مردم شهید پرور این شهرستان در دومین کنگره شهدای این شهرستان تقدیر کرد.
اشتراک در دومین کنگره سرداران و 154 شهید شهرستان بشرویه