پیش از ظهر امروز برگزار شد
مراسم راهپیمایی با شکوه روز قدس همزمان با سایر شهرهای میهن اسلامی پیش از ظهر امروز در شهر بشرویه برگزار شد
اشتراک در حماسه ای کم نظیر