فرمانده انتظامی شهرستان بشرویه از کشف ۵۱ کیلوگرم تریاک در بازرسی از خودروی کامیون در این شهرستان خبر داد.
اشتراک در توقیف کامیون