فرمانده سپاه بشرویه خبرداد:
در فصل تابستان شمار قابل توجهی از دانش اموزان نیز با ثبت نام در طرح های متنوع بسیج، بویژه طرح هجرت 3 علاوه بر حرفه آموزی و کار گروهی، روزهای بانشاطی را در کنار دوستان خود می گذرانند.
فرمانده بسیج دانش اموزی بشرویه:
فرمانده بسیج دانش اموزی بشرویه گفت: آموزش و تبیین بهره گیری ارزشمند از فرصت ها و لحظات جهت فراگیری علم و دانش، روی آوردن به تحقیقات علمی در حوزه اقتصاد و در کنار ان آموزش مهارت ها و هنرهای مهم و اثر گذار از اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتی است
فرمانده واحد بسیج دانش آموزی بشرویه خبر داد:
فرمانده واحد بسیج دانش آموزی بشرویه گفت: در طرح یاوران ولایت، دانش اموزان شرکت کننده ، دوره های آموزشی مربوطه را می گذراند و بعد از موفقیت درآزمون ، به عنوان فرمانده واحد دانش آموزی پیشگام مدرسه محل تحصیل خود معرفی می شوند
اشتراک در بسیج دانش اموزی بشرویه