جشن عاطفه ها در مدارس سراسر شهرستان بشرویه و به صورت نمادین در دبستان خیرساز حاج رضا شکرزاده برگزار شد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی بشرویه خبر داد:
مدیر کمیته امداد امام خمینی بشرویه از افزایش استقبال از طرح حامیان ایتام در بشرویه خبر داد و گفت: درایام ماه مبارک رمضان 49 نفر حامی سرپرستی 53نفر از کودکان بی سرپرست و یتیم را به عهده گرفتند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی بشرویه خبر داد:
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بشرویه از رشد بالای 500 درصدی معرفی شده به بنیاد مسکن در بشرویه خبر داد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی بشرویه خبر داد:
مدیر کمیته امداد امام خمینی بشرویه در این خصوص گفت: این رقم در سال ۹۳ به میزان ۸ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال بوده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی بشرویه خبر داد
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بشرویه از بهره مندی بیش از هزار خانوار از خدمات این نهاد خبر داد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی بشرویه:
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بشرویه، از افزایش درآمدهای ناشی از صدقات در این شهرستان خبر داد.
مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بشرويه از اهداء 50 سبد غذايي بين مددجويان نيازمند اين شهرستان در ماه مبارك رمضان، خبر داد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی بشرویه خبر داد
مدير كميته امداد امام خميني(ره) بشرويه از شروع فعاليت كانون اوقات فراغت تابستانه در اين شهرستان خبر داد.
مسئول کمیته امداد امام خمینی بشرویه در گفتگو با پیام بشرویه:
مسئول کمیته امداد امام خمینی بشرویه گفت :تعداد مددجویان تحت پوشش عادی امداد و طرح شهید رجایی 1140 خانواده و تعداد 2 هزار و 551 نفر می باشند.
از ابتدای سال جاری تا کنون:
مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بشرويه از رشد 33 درصدي صدقات مردم سخاوتمند شهرستان به این نهاد در10ماه امسال خبرداد.

صفحه‌ها

اشتراک در برمک