ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کاردانی و کارشناسی
آغاز شد:
ثبت نام از داوطلبان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، از امروز آغاز شد.
اشتراک در بدون کنکور، ثبت نام