در دهه دوم ماه رمضان:
کارشناس بهداشت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:در دهه دوم ماه رمضان و طی این بازرسیها در کل استان 886 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته معدوم شد.
مسئول صنعت، معدن و تجارت بشرویه خبر داد:
مسئول صنعت، معدن و تجارت شهرستان بشرویه از 485 مورد بازرسی در سطح شهرستان در ماه های آخر سال خبر داد.
در دوساله اخیر در بشرویه صورت گرفت:
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت بشرویه گفت: در مجموع سال گذشته و سه ماه سال جاری 61 فقره تخلف در 4 هزار و 992 بازرسی از واحدهای صنفی در بشرویه به ثبت رسیده است
رویانیان گفت از امروز در معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح مشغول به کار شده است. وی در شهریور ۱۳۹۰ به عضویت هیات مدیره پرسپولیس درآمد و خیلی زود به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس انتخاب شد و دو سال و نیم در این باشگاه فعالیت کرد.
اشتراک در بازرسی