زمان و مکان مرحله شهرستانی مسابقات قرآن خراسان‌جنوبی به تفکیک شهرستان‌ها اعلام شد و رشته‌های کتبی نیز به صورت همزمان در ۱۵ تیرماه برگزار می‌شود.
اشتراک در اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی