امام جمعه موقت بشرویه :
امام جمعه موقت بشرویه گفت:یکی از عوامل زمینه ساز بروز جنگ روانی شایعه سازی و شایعه پراکنی است/ امروز بیداری اسلامی و بصیرت جوانان آگاه دنیا به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است.
اشتراک در انقلاب اسلامی