نمایش 91 - 92 از 92
درد بزرگیست که کمتر کسی می‌داند ما قریب 100 هزار مصدوم و جانباز شیمیایی داریم
سفر به روایت سرفه‌ها
متاسفانه در تفکر عام جانباز را طوری تعریف کردند که وقتی نگاه می‌کنند ایرادی از نظر فیزیکی در او دیده شود و این اتفاق باعث شد مظلومیت بچه‌های دفاع مقدس بخصوص جانبازان شیمیایی زیاد شود و آن‌ها باید امروز وقایع آن سال‌ها را اثبات کنند
تاریخ مطلب: 24/02/1392 - 23:16
پر پرواز
همسرم مردي زحمتكش ،بسيار متين و خداشناس بود
تاریخ مطلب: 18/02/1392 - 11:17

صفحه‌ها