کد مطلب: 26220
تاریخ انتشار : 7 تير 1397 - 14:19
ریس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه گفت: یکی از مشکلات کشاورزان و مالکین این قنات عدم سند مالکیت بوده که صادر گردید مالکین وکشاورزان قنات بشرویه از این پس میتوانند با دریافت سند مالکیت کاداستری آنرا بعنوان وثیقه و رهن و غیره استفاده نمایند.

به گزارش پیام بشرویه ، "مهندس سید رضا صفائی" ریس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه در گفتگو باخبرنگار پیام بشرویه بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضاييه، که به سوي بکارگيري مدیریت دانشمحور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحولگرا، با ظرفیتهای غنی نرمافزاری و سختافزاری به سرعت در حال حرکت است و تلاش دارد ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامههای خود با بهرهگیری حداکثری از منابع در اختيار و فناوریهای نوین و فرصتهای محیطی، امکان ثبت و صدور اسناد رسمي، مالکيتهاي معنوي، شرکتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري بهصورت الکترونيک و برخط در محيط مجازي امن، سنددار نمودن تمام عرصه کشور در سيستم کاداستر در چارچوب قوانين و مقررات روزآمد، ساماندهي و با توسعه ثبت رسمي ضامن و حامي حقوق مالکيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي خواهد بود.

 

وی افزود: بی شک این وظایف نقش مهمی در نظم حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت روانی جامعه داشته و در کاهش دعاوی و تشکیل پرونده در محاکم قضایی دارد.

 صفایی با اشاره به اینکه بهره مندی از فنآوریهای نوین و راهکارهاي جديد مديريتي اولویت اصلی اداره ثبت اسناد و املاک است  گفت: بخش عمدهای از این امر در قالب ارائه خدمات استعلام الکترونیکی و برون سپاری خدمات از طريق دفاتر پيشخوان دولت، ادارات پست، نظام مهندسي و دفاتر اسناد رسمي هم اکنون در حال اجرا است. سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد بستر خدمات رسانی شفاف و سریع به مردم است البته تعامل ، همراهی و همکاری دستگاههای مرتبط نیز براي کمک به این امر ضروري است.

ریس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه  افزود:در راستای اجرای مواد 5 و 6 آئیننامه قانون حدنگار دفاتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دستی و سنتی در ادارات ثبت شد با اجرای این طرح، مدت زمان صدور اسناد نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. ضمناً اسکن اوراق کلیه دفاتر املاک دستنویس در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

وی تصریح کرد: ایجاد آرشیو الکترونیکی و کاهش وابستگی به گردش پرونده‌ها و حذف کاغذ در ادارات ثبتی یکی از برنامه‌های مهم و بزرگ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که بازسازی پروندهها و اسکن اوراق را در بر میگیرد .

صفایی با اشاره به سامانه ثبت الکترونيکي پذيرش درخواست صدور سند مالکيت  گفت: در راستاي اجراي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و به منظور دسترسي آسان متقاضيان جهت ارايه درخواست صدور سند مالکيت و اطلاع رسانيهاي بعدي آن فراهم شده است.

ریس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه  با اشاره به برخی اقدامات و عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک بشرویه در طول دو سال از افتتاح و تاسیس اداره بیان کرد: در حال حاضر اکثر عرصه شهرستان در سیستم بانک جامع املاک و کاداستر جانمایی و تثبیت شده است، تاکنون کلیه نقشه محدوده روستا بخش مرکزی و بخش ارسک به بانک جامع املاک و کاداستر استان الحاق و دارای برچسب استاندارد میباشد.

وی افزود:  تاکنون نقشه محدوده اراضی ملی به مساحت کلی 200 هزار هکتار در بانک جامع کاداستری و اطلاعاتی جانمایی گردیده است . و  در الحاق نقشه بستر و حریم رودخانه های به بانک اطلاعاتی اضافه گردیدهاست.

صفایی با اشاره به دیگر خدمات ارائه شده بیان کرد: الحاق کلیه نقشه رقومی راههای استان به بانک جامع املاک و کاداستر استان،  الحاق نقشه رقومی مناطق چهارگانه محیط زیست استان به بانک جامع املاک و کاداستر استان از دیگر اقدامات موثر بوده است.

 

 ریس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه در خصوص نقشه های ثبتی قدیمی موجود در واحدهای ثبتی تابعه گفت:  تاکنون تعداد 60 نقشه ثبتی اسکن ، دادامایی و ژئورفرنس گردیده است همچنین  تعداد دو هزار سند مالکیت کاداستری در طول دوسال برای اشخاص حقیقی و حقوق صادر گردیده است

وی همچنین از صدور اولین سند مالکیت قنات بشرویه خبرداد و گفت:  یکی از مشکلات کشاورزان و مالکین این قنات عدم سند مالکیت بوده که صادر گردید مالکین وکشاورزان قنات بشرویه از این پس میتوانند با دریافت سند مالکیت کاداستری آنرا بعنوان وثیقه و رهن و غیره استفاده نمایند.

صفایی افزود: ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مستند به قوانين و مقررات وضع شده، در 80 سال گذشته به صورت کاملا سنتی و غیر مکانیزه انجام میشد. لذا سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری طراحی و در سال 92 راه اندازی و در مرکز استان پيادهسازي گرديد، در سال 93، در راستاي تکميل عمليات  پيادهسازي، مراجع ثبت شرکتهاي استان تجميع و هماکنون ارائه خدمات به صورت متمرکز در مرکز استان انجام ميپذيرد

ریس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه   تصریح کرد: به منظور استاندارد سازی و اصلاح فرآیند اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، سیستم اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا طراحی و تولید شد. این سیستم از سال 92 در تمام واحدهای ثبتی استقرار یافت و از تاریخ راهاندازی، فرآیندهای اجرا به صورت مکانیزه انجام میشود و کلیه قراداد بانکی و رهنی و اجرائیه چک و مهریه از طریق این شعبه انجام می پذیرد .

وی با اشاره به دفاتر ثبتی هم گفت: در حال حاضر حوزه ثبتی شهرستان دارای یک دفتر اسناد رسمی، 3دفتر ازدواج و یک دفتر طلاق میباسد که بزودی یک دفترخانه اسناد رسمی در بخش ارسک راه اندازی خواهد شد .

ریس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه افزود:  از مهمترین سامانه پیاده شده در سطح استان سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) در دفاتر اسناد رسمی است که اخیراً با بکارگیری گواهی امضاء الکترونیک و اخذ الکترونیکی اثر انگشت صاحبان سند این سامانه تکمیلتر شده است.

صفایی با اشاره به اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 29/11/93 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 22/1/95 گفت: این قانون  مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، در سال جاري دفتر الکترونیک سردفتر در تمامی دفاتر اسناد رسمی استان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی با اشاره به ثبت وقایع به صورت متمرکز گفت: طراحی و تولید سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق در سال 1391 آغاز و با فراگیر شدن استفاده از سیستم در کل دفاتر ازدواج و طلاق در سال 1392، ثبت تمامی وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق از طریق این سامانه متمرکز صورت میگیرد

ریس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه  همچنین خبر داد: در سالهای 95 و 96 تعداد 3614 سند در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم گردیده است

صفایی در خصوص  ارتباط الکترونيک  گفت: ارتباط اکترونیک با مراجع قضايي، نيروي انتظامي، ثبت احوال، روزنامه رسمي، امور مالياتي، دفاتر اسناد رسمي، بانکها و ساير نهادها و دستگاهها برقرار نموده است.

 وی با اشاره به تحویل یک قطعه زمین هم گفت: این زمین به مساحت 2000 متر مربع از ناحیه ادره راه و شهرسازی جهت احداث ساختمان این اداره که بزودی شروع خواهد شد .

ریس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه  از کمبود شدید نیروی انسانی خبر داد و گفت: در حال حاضر عمده ترین مشکل این اداره کمبود نیروی انسانی میباشد این کمبود نیرو بدلیل حجم بالای کار کاملاً محسوس و مشهود میباشد. 

صفایی درپایان  با تقدیر از همکاری ادارات  بیان کرد: از مدیریت های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ، نماینده محترم مردم در مجلس ،فرماندار محترم و امام جمعه محترم ، شورای اسلامی شهر ، ریاست دادگستری و داستان محترم ، بخشداران محترم و کلیه ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و خیرین و مردم عزیز شهرستان که این اداره را از ابتدای تاسیس تاکنون یاری و همکاری نموده اند کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم

دیدگاههای ارسال شده ، پس ازتأیید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.

پیامهایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

انتشار نظر به معنای تأیید از دید مسئول سایت نبوده و مسئولیت نظرات بر عهده نظردهنده است.

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.